FIZINIO ASMENS BANKROTAS
Jūsų naujo gyvenimo pradžia nuo švaraus lapo
 

Kodėl verta bankrutuoti

  Jūsų ir Jūsų šeimos narių teisių ir teisėtų interesų apsauga; 

  Jokių areštų, priverstinio išieškojimo iš Jūsų pajamų ir (ar) turto pardavimo;

  Galimybė išsaugoti Jums priklausantį turtą;

  Skolų kreditoriams grąžinimas pagal Jūsų realias galimybes;

  Skolų nurašymas pasibaigus bankroto procesui.

                                                     Gyvenimas iškėlus bankroto bylą

STOP Jūsų teisių pažeidimams

Emocinė įtampa, finansinis nepriteklius banko sąskaitoms taikomi areštai, minami antstolių kontorų slenksčiai, plūstantys raginimai nedelsiant grąžinti skolas - tokia dažno su finansiniais sunkumais susiduriančio asmens kasdienybė. Fizinio asmens bankroto procesas Jums sudarys sąlygas pamiršti minėtus sunkumus ir grįžti į pilnavertį socialinį ir ekonominį gyvenimą be įsipareigojimų kreditoriams naštos. 

Fizinio asmens bankrotas  - Jūsų teisė

Asmens teisė bankrutuoti ir esant tam tikroms sąlygoms būti atleistam nuo skolų yra galimybė nemokiam fiziniam asmeniui grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, legalizuoti pajamas ir pagal galimybes siekti bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-07-15 nutartis civ. byloje Nr. e3K-3-378-915/2016). 

Bankroto sąlygos: 

Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškelta, jeigu: 
 • Jūsų pradelstos skolos viršija 16050,00 Eur (25 MMA);
 • Jūsų pajamų ir turto nepakanka skoloms grąžinti;
 • Per 3 metus neatlikote nesąžiningų veiksmų, lėmusių Jūsų nemokumą; 
 • Jūsų individualiai įmonei nėra vykdoma bankroto procedūra;
 • Per  10 metų Jums nebuvo iškelta fizinio asmens bankroto byla.

Mes parengsime Jūsų mokumo atkūrimo planą

Mokumo atkūrimo planas - vienas svarbiausių su fizinio asmens bankroto procesu susijusių dokumentų nuo kurio iš esmės priklauso fizinio asmens bankroto proceso sėkmė. Tinkamai parengtas mokumo atkūrimo planas sudaro sąlygas fiziniam asmeniui išvengti nepagrįstai didelių finansinių įsipareigojimų kreditoriams, užtikrina fizinio asmens ir jo išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimą, teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Nusprendus pasirinkti mūsų paslaugas, mes parengsime Jūsų mokumo atkūrimo planą taip, jog jis atitiktų aktualias įstatymų nuostatas, teismų praktiką ir maksimaliai užtikrintų Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 

                                                                                                                        Žr. plačiau... 

Konkurencinga kaina

Naudojantis mūsų paslaugomis Jūsų bankroto bylos iškėlimo kaina sudarys nuo 400,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Tai tris kartus pigiau nei fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas naudojantis advokato paslaugomis. Už šią sumą mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, procesinių dokumentų rengimo paslaugas ir kt. 

10 žingsnių link Jūsų  finansinės laisvės 

 • Nuspręskite kreiptis į teismą dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo; 
 • Susiraskite Jums tinkamą bankroto administratorių;
 • Surinkite bankroto bylos iškėlimui būtinus dokumentus; 
 • Apie ketinimą kreiptis į teismą praneškite kreditoriams;
 • Parenkite ir teismui pateikite pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • Dalyvaukite teismui sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • Būtinųjų poreikių tenkinimui skirkite teismo nustatytą sumą, o lėšų perviršį kaupkite;
 • Parenkite mokumo atkūrimo plano projektą;
 • Įgyvendinkite mokumo atkūrimo planą;
 • Pasirašykite mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą. 

9 patarimai bankroto procesui

 • Rinkite informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus apie Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui skiriamas lėšas;
 • Tuo atveju, jei neturite Jums nuosavybės teise priklausančio gyvenamosios vietos, sudarykite rašytinę gyvenamosios vietos nuomos sutartį;
 • Pagal galimybes užsiimkite pajamų teikiančia veikla, o minėtos veiklos nevykdant aktyviai siekite įsidarbinti;
 • Kreipkitės į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo iki Jums priklausančio turto pardavimo priverstine tvarka;
 • Tuo atveju, jei į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipiatės kaip vienas iš sutuoktinių, spęskite klausimą dėl povedybinės sutarties sudarymo;
 • Pasirinkite Jums tinkamą bankroto administratoriaus kandidatūrą;
 • Bendradarbiaukite su bankroto administratoriumi;
 • Atsakingai vykdykite Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytas bankrutuojančio asmens pareigas;
 • Venkite atsiskaitymų grynaisiais pinigais.

Apie mus

5 metus teikiame konsultavimo, procesinių dokumentų rengimo, bankroto administravimo ir kitas paslaugas fizinių asmenų nemokumo srityje. Per šį laikotarpį sėkmingai užbaigti bankroto procedūras padėjome 33-iems asmenims. Įgyta kompetencija mums leidžia kvalifikuotai ir operatyviai įvertinti kiekvieno kliento padėtį, pasiūlyti kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus. Mūsų tikslas - suteikti Jums profesionalią teisinę pagalbą kelyje link Jūsų finansinės laisvės ir gerovės atkūrimo.  

Konsultacijos

Teikiame profesionalias, operatyvias  konsultacijas visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais. Mūsų tikslas - padėti Jums laiku priimti tinkamus sprendimus, kurie užtikrintų Jūsų ir Jūsų šeimos narių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, padėtų Jums operatyviai išspręsti Jus užklupusias finansines problemas. 


Procesinių dokumentų rengimas

Rengiame visus su fizinio asmens bankroto procesu susijusius procesinius dokumentus (pranešimus, pareiškimus teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, mokumo atkūrimo plano projektus ir kt.). Padedame surinkti procesinių dokumentų parengimui būtiną informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus. 

Bankroto administravimo paslaugos

Teikiame fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas.  Mūsų teikiamos bankroto administravimo paslaugas užtikrina efektyvų fizinio asmens bankroto procesą, kurio metu apsaugomos bankrutuojančio asmens ir jo šeimos narių teisės ir teisėti interesais.  Pasinaudoję mūsų paslaugomis sėkmingai bankroto procesus jau užbaigė 29 asmenys.  Kreipkitės į mus ir prisijunkite prie šių savo finansinę gerovę atkūrusių asmenų. 

Verta žinoti

Galimybė išsaugoti turtą

Fiziniam asmeniui priklausantis turtas bankroto proceso metu gali būti išsaugomas jei toks turtas yra būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti (pvz.: transporto priemonė nuvykimui į darbą, nesant kitų transporto alternatyvų). Bankroto proceso metu taip pat gali būti išsaugomas fizinio asmens vykdomoje individualioje ir (ar) ūkininko veikloje naudojamas turtas (pvz.: transporto priemonė, kuri naudojama teikiant pavežėjimo paslaugas). Fizinis asmuo ir įkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius gali susitarti dėl įkeisto turto išsaugojimo bankroto proceso metu. Teismas, tvirtindamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, įvertina, ar šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų. Visais atvejais fiziniam asmeniui priklausančio turto išsaugojimas bankroto procese turi būti ekonomiškai pagrįstas.

Skolas grąžinkite pagal išgales

Fiziniam asmeniui suteikiama teise nustatyti kreditorių reikalavimų tenkinimui skiriamų lėšų dydį ir mokėjimų kreditoriams atlikimo tvarką. Kreditorių reikalavimų tenkinimui skirtinų lėšų dydis turi būti pagrįstas realia fizinio asmens  finansine padėtimi, t. y. fizinio asmens pajamų ir būtinųjų poreikių tenkinimui skirtinų lėšų santykiu. Tuo atveju, jei fizinio asmens pajamų pakanka tik patenkinti fizinio asmens būtinuosius poreikius, mokėjimai kreditoriams gali būti nevykdomi. Nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme.

Atsisveikinkite su skolų našta

Pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi, išskyrus sekančias išimtis: reikalavimus dėl vaikų (įvaikių) išlaikymo (alimentų) ir reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, hipoteka ir (ar) hipoteka užtikrinus kreditorių reikalavimu, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo bankroto proceso metu. Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog skolų nurašymas nėra ir negali būti fizinio asmens bankroto proceso tikslu, tačiau neabejotina, kad šis bankroto proceso rezultatas turėtų skatinti su finansiniais sunkumais susiduriantį asmenį inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą ir bankroto proceso metu tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytas pareigas.

 Fizinio asmens bankrotas nekeliant kojos iš namų

Jūsų patogumui visas su Jūsų bankroto procesu susijusias paslaugas, įskaitant pareiškimo teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo parengimą, Jums suteiksime nuotoliniu būdu. 

Užpildykite anketą ir mes su Jumis susieksime

KONTAKTAI

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.: +370 616 21529

El. paštas [email protected]