FIZINIO ASMENS BANKROTAS
Jūsų gyvenimo pradžia nuo švaraus lapo
 

Kodėl verta bankrutuoti? 

  Jūsų ir Jūsų šeimos narių interesų apsauga; 

  Jūsų ir Jūsų šeimos narių orus gyvenimas;

  Skolų grąžinimas pagal Jūsų galimybes;

  Išieškojimo veiksmų sustabdymas;

  Jums priklausančio turto išsaugojimas;

  Likusių neapmokėtų skolų nurašymas.

Žr. plačiau...

Sąlygos bankrotui:

  Jūsų skolos viršija 18 250,00 Eur;

  Jūsų pajamų ir turto nepakanka skolos grąžinti;

√  Jūsų skolų nelėmė Jūsų nesąžiningumo per paskutinius 3 metus;

  Jūsų skolos susidarė ne dėl Jūsų žalingų įpročių;

  Neturite individualios įmonės, kuriai vykdoma bankroto procedūra;

  Per 10 metų Jums nebuvo iškelta bankroto byla. 

Profesionalios paslaugos už protingą kainą

Jūsų bankroto bylos iškėlimo kaina sudarys nuo 400,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Tai keturis kartus pigiau nei fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas naudojantis advokato paslaugomis. Už šią sumą mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, parengsime pareiškimą teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo ir kitus su Jūsų bankroto bylos iškėlimu susijusius procesinius dokumentus. 

 

Tinkamai pasirenkite bankroto procesui

Bankroto bylos iškėlimo procedūra gali užtrukti iki 3 mėnesių. Siekiant užtikrinti šios procedūros sėkmę, Jums rekomenduojame: 

 • rinkti įrodymus apie Jūsų ir Jūsų išlaikomų asmenų poreikių tenkinimui skiriamas lėšas;
 • sudaryti rašytinę gyvenamosios vietos nuomos ir (ar) panaudos sutartį;
 • užsiimti pajamų teikiančia veikla arba aktyviai siekti įsidarbinti;
 • pranešti visiems Jūsų kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • surinkti pareiškimo dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo parengimui būtinus dokumentus;
 • parenkti ir teismui pateikite pareiškimą dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo;
 • dalyvauti teismui sprendžiant klausimą dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo. 
Kreipkitės į mus ir mes, pasinaudodami įgyta kompetencija, atsakysime į visus Jūsų klausimus, padėsime Jums įgyvendinti aukščiau nurodytas rekomendacijas, parengsime pareiškimą teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo. 

 

Iškėlus Jūsų bankroto bylą

 • būtinųjų poreikių tenkinimui skirkite teismo nustatytą sumą;
 • užsiimkite pajamų teikiančia veikla arba aktyviai siekite įsidarbinti; 
 • bendradarbiaukite su bankroto administratoriumi;
 • parenkite ir bankroto administratoriui pateikite Jūsų mokumo atkūrimo plano projektą. 

 

Jūsų mokumo atkūrimo planas 

Mokumo atkūrimo planas - priemonė Jūsų tikslui pasiekti. Mes, pasinaudodami sukauptomis žiniomis, užtikrinsime, kad Jūsų mokumo atkūrimas planas ne tik atitiktų įstatyme numatytus formalius turinio reikalavimus, tačiau ir sudarytų Jums sąlygas išvengti per didelių mokėjimų kreditoriams, patenkinti Jūsų būtinuosius poreikius, pasibaigus bankroto procesui nurašyti likusias negrąžintas skolas kreditoriams. 

Žr. plačiau... 

KONTAKTAI

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.: +370 616 21529

El. paštas [email protected]