FIZINIO ASMENS BANKROTAS
Išspręskite Jūsų finansines problemas ir rytojų pasitikite be skolų naštos
 

Kodėl verta bankrutuoti?

√  Jūsų teisių ir interesų apsauga;

  Jūsų poreikių tenkinimas;

  Jokių areštų, išskaitų iš darbo užmokesčio;

  Galimybė išsaugoti Jums priklausantį turtą;

  Skolų nurašymas.

Žr. plačiau...

Bankrutuoti galite, jeigu:

  Jūsų skolos viršija 23 100 Eur;

  Jūsų pajamų ir turto nepakanka skoloms grąžinti;

√  Per paskutinius 3 metus nesielgėte nesąžiningai;

  Jūsų skolos susidarė ne dėl Jūsų žalingų įpročių;

√  Per 10 metų Jums nebuvo iškelta bankroto byla.

Žr. plačiau...

Pagrindinė bankroto bylos iškėlimo sąlyga - Jūsų pradelstos skolos turi viršyti 23 100 Eur. Tuo atveju, jei išieškojimus iš Jūsų vykdo antstoliai, nemokamą informaciją apie Jūsų skolas ir priskaičiuotas antstolių vykdymo išlaidas galite rasti Vykdomųjų bylų portale

 

Profesionalios paslaugos už geriausią kainą

Jūsų bankroto bylos iškėlimo kaina sudarys 400,00 Eur. Tai keturis pigiau nei bankroto bylos iškėlimas naudojantis advokato paslaugomis. Už šią sumą mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, aptarsime galimus Jūsų bankroto proceso ypatumus, parengsime pareiškimą iškelti Jūsų bankroto bylą ir kitus su Jūsų bankroto bylos iškėlimu susijusius dokumentus. 

Pareiškimo iškelti bankroto bylą kaina

Pareiškimo iškelti Jūsų bankroto bylą kaina sudarys 400,00 Eur. Visa kaina mokama tik teismui priėmus pareiškimą svarstymui. Todėl galėsite būti tikri, kad mūsų parengtas pareiškimas atitiks teisės aktų reikalavimus ir klausimas dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo bus tinkamai išnagrinėtas teisme. 

Mokumo atkūrimo plano kaina

Jūsų mokumo atkūrimo plano parengimo kaina sudarys 400,00 Eur. Ši suma mokama tik teismui patvirtinus Jūsų mokumo atkūrimo planą. Todėl galėsite būti tikri, kad mūsų parengtas Jūsų mokumo atkūrimo planas atitiks teisės aktų reikalavimus ir garantuos Jūsų bankroto proceso sėkmę.  

Bankroto administravimo paslaugų kaina

Jūsų bankroto proceso administravimo paslaugų kaina sudarys 50,00 Eur/mėn. nuo Jūsų bankroto bylos iškėlimo dienos iki Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino pabaigos. Mes užtikrinsime Jūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugą viso bankroto proceso metu. 

Ženkite pirmą žingsnį 

Atėjo metas permainoms. Susisiekite su mumis telefono numeriu +370 616 21529 arba užpildykite anketą ir mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, aptarsime galimus Jūsų bankroto proceso ypatumus, sudarysime aiškų veiksmų planą, kuris Jums leis bankroto procesą pradėti užtikrintai. 

Susisiekime 

Bankroto proceso etapai:

Fizinio asmens bankroto procesą sudaro sekantys etapai:

 • Pranešimo kreditoriams pateikimas;
 • Pareiškimo iškelti bankroto bylą parengimas;
 • Pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas teisme;
 • Mokumo atkūrimo plano projekto rengimas ir tvirtinimas;
 • Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas;
 • Bankroto bylos pabaiga.

Bankroto procesas trunka 42 mėnesius. Mes užtikrinsime Jūsų teisių ir interesų apsaugą viso bankroto proceso metu.

Pranešimo kreditoriams pateikimas

Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos Jūs privalote visiems kreditoriams raštu pranešti apie tai, kad ketinate kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Pareiškimo iškelti bankroto bylą parengimas

Pareiškimas iškelti bankroto bylą bus parengtas per 1 mėnesį, skaičiuojant nuo pranešimų apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimo kreditoriams dienos. Mes  užtikrinsime, kad mūsų parengtas pareiškimas iškelti Jūsų bankroto bylą atitiktų teisės aktų reikalavimus ir taptų pagrindu Jūsų bankroto proceso sėkmei. 

Pareiškimo nagrinėjimas teisme

Pareiškimas iškelti bankroto bylą bus nagrinėjamas Jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teisme, žodiniame teismo posėdyje, kuriame turėsite dalyvauti ir Jūs. Pareiškimo nagrinėjimas gali trukti iki 2 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo pareiškimo priėmimo teisme dienos. 

Mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimas

Mokumo atkūrimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūra gali trukti 4 - 6 mėnesius, skaičiuojant nuo Jūsų bankroto bylos iškėlimo dienos. Pareiga parengti Jūsų mokumo atkūrimo planą teks Jums. Tai reiškia, kad bankroto proceso metu Jūs pats turėsite galimybę nustatyti esmines Jūsų bankroto proceso sąlygas: Jūsų vykdomą pajamų teikiančią veiklą, priemones, kuriomis sieksite gauti didesnes pajamas, Jūsų pragyvenimui būtinų ir kreditoriams numatomų mokėti lėšų sumas. Mokumo atkūrimo plano projektą tvirtina teismas. Teismas gali tai padaryti ir be Jūsų kreditorių pritarimo.

Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas

Jūsų mokumo atkūrimo planas bus įgyvendinamas 36 mėnesius nuo jo patvirtinimo teisme dienos. Per šį laikotarpį Jūs įgyvendinsite mokumo atkūrimo plano nuostatas: vykdysite plane numatytą veiklą, plane nustatyta tvarka sieksite gauti didesnes pajamas, pragyvenimui ir kreditorių reikalavimų  tenkinimui skirsite plane numatytas sumas, bankroto administratoriui periodiškai teiksite su bankroto procesu susijusią informaciją.

Įgyvendinus Jūsų mokumo atkūrimo planą 

Pasibaigus Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminui bankroto administratorius per 10 darbo dienų parengs Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą. Šis aktas pasirašomas bankroto administratoriaus, Jūsų ir Jūsų kreditorių susirinkimo pirmininko. Pastarąjam atsisakius tai padaryti surašomas nesutarimo protokolas, kuris kartu su Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktu teikiamas teismui. Teismas, gavęs minėtus dokumentus, nutartimi išspręs klausimą dėl Jūsų bankroto bylos pabaigos. Bankroto byla gali būti sėkmingai užbaigta ir be kreditorių pritarimo.  

Bylos pabaiga ir skolų nurašymas

Bankroto byla pasibaigia įsiteisėjus teismo nutarčiai arba sprendimui baigti bankroto bylą. Bankroto byla teismo nutartimi baigiama asmeniui sėkmingai įgyvendinus mokumo atkūrimo planą. Bankroto byla teismo sprendimu baigiama iki mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino pabaigos esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • ankščiau negu nustatyta plane grąžinamos visos skolos;
 • teismui pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo gali ir ateityje galės grąžinti visas skolas;
 • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priimą nutartį priimti atsisakymus.

Teismui nutartimi užbaigus bankroto bylą nurašomos visos bankroto proceso metu negrąžintos skolos, išskyrus:

 • reikalavimus dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo;
 • lėšų vaikui išlaikyti (alimentų) įsiskolinimus;
 • baudas už administracinius teisės pažeidimus, nusikalstamas veikas, kitų įstatymų pažeidimus.


Kontaktai:

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.:+ 370 616 21529

El. paštas [email protected]