Jūsų bankroto bylos iškėlimas

Pareiškimo iškelti Jūsų bankroto bylą parengimo kaina sudarys 400,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą mes:

 • atsakysime į visus Jums kylančius klausimus;
 • įvertinsime Jūsų (ne)mokumą Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste;
 • sudarysime Jūsų bankroto bylos iškėlimui būtinų dokumentų sąrašą ir padėsime šiuos dokumentus surinkti;
 • parengsime pareiškimą teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo;
 • esant poreikiui, parengsime kitus procesinius dokumentus Jūsų bankroto bylos iškėlimui.

Bankroto administravimo paslaugos iki Jūsų mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

Bankroto administravimo paslaugų kaina iki Jūsų mokumo atkūrimo plano patvirtinimo sudarys  200,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą mes:

 • suteiksime Jums pagalba rengiant Jūsų mokumo atkūrimo plano projektą;
 • kredito įstaigoje atidarysime Jūsų depozitinę sąskaitą;
 • įvertinsime Jūsų kreditorių reikalavimų pagrįstumą, nepagrįstus reikalavimus ginčysime teisme;
 • suteiksime Jums pagalbą rengiant Jūsų mokumo atkūrimo planą;
 • parengsime rašytinę išvadą dėl Jūsų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių;
 • disponuosime Jums priklausančiu turtu ir depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta tvarka;
 • tvarkysime Jūsų gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
 • šauksime Jūsų kreditorių susirinkimus;
 • organizuosime ir atliksime kitas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytas procedūras.

Bankroto administravimo paslaugos patvirtinus Jūsų mokumo atkūrimo planą

Bankroto administravimo paslaugų kaina Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu sudarys nuo 50,00 Eur/mėn., įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą mes:

 • ginsime Jūsų teises ir teisėtus interesus;
 • Jūsų mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka disponuosime Jums priklausančiu turtu ir depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšoms;
 • atliksime Jūsų mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams;
 • tvarkysim Jūsų gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
 • ne rečiau kaip kas 6 mėnesius šauksime Jūsų kreditorių susirinkimus, kuriuose Jums ir kreditoriams teiksimę informacija apie Jūsų bankroto procesą;
 • atstovausime Jums bylose, iškeltose iki Jūsų bankroto bylos iškėlimo, kuriose sprendžiama dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų Jūsų naudai;
 • imsimės priemonių išieškoti skolas iš Jūsų skolininkų;
 • organizuosime ir atliksime kitas bankroto procedūras. 

* Siekiant užtikrinti, jog lėšų stygius netaptų kliūtimi Jums pasinaudoti bankroto proceso suteikiamomis galimybėmis, Jūsų bankroto proceso kaina ir atsiskaitymo tvarka bus nustatoma įvertinus Jūsų realią finansinę padėtį, bankroto proceso ypatumus, pageidaujamų paslaugų apimtį.

Ženkite pirmą žingsnį

Atėjo metas permainoms. Susisiekite su mumis telefono numeriu +370 616 21529 arba užpildykite anketą ir mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, aptarsime galimus Jūsų bankroto proceso ypatumus, sudarysime aiškų veiksmų planą, kuris Jums leis bankroto procesą pradėti užtikrintai.

Susisiekime