Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kaina

Siekiant užtikrinti, jog lėšų stygius netaptų kliūtimi Jums pasinaudoti bankroto proceso suteikiamomis galimybėmis, Jūsų bankroto proceso kaina ir atsiskaitymo tvarka bus nustatoma įvertinus Jūsų realią finansinę padėtį, bankroto proceso ypatumus, pageidaujamų paslaugų apimtį. Jūsų pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimo kaina sudarys nuo 450,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą mes: 

 • kvalifikuotai ir operatyviai atsakysime į visus Jums kylančius klausimus;
 • įvertinsime Jūsų (ne)mokumą Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste;
 • sudarysime Jūsų bankroto bylos iškėlimui būtinų dokumentų sąrašą ir padėsime šiuos dokumentus surinkti;
 • parengsime pareiškimą teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo;
 • esant poreikiui, parengsime atsikirtimus į Jūsų kreditorių pareikštus atsiliepimus į Jūsų pareiškimą teismui dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo.

Bankroto administravimo paslaugų kaina iki Jūsų mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

Bankroto administravimo paslaugų kaina laikotarpiu nuo Jūsų bankroto bylos iškėlimo iki Jūsų mokumo atkūrimo plano patvirtinimo sudarys nuo 450,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą bankroto administratorius:

 • kredito įstaigoje atidarys Jūsų depozitinę sąskaitą;
 • įvertins Jūsų kreditorių reikalavimų pagrįstumą, nepagrįstus reikalavimus ginčys teisme; 
 • suteiks Jums pagalbą rengiant Jūsų mokumo atkūrimo planą;
 • rengs rašytines išvadas dėl Jūsų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių;
 • disponuos Jums priklausančiu turtu ir depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta tvarka;
 • tvarkys Jūsų gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą; 
 • šauks Jūsų kreditorių susirinkimus; 
 • organizuos ir atliks kitas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytas procedūras.

Bankroto administravimo paslaugų kaina mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu

Bankroto administravimo paslaugų kaina 36 mėnesius truksiantį Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpį sudarys nuo 1 800,00 Eur, t. y. nuo 50,00 Eur/mėn., įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Už šią sumą bankroto administratorius: 

 • užtikrins Jūsų teisėtų interesų apsaugą;
 • ginčys Jūsų kreditorių susirinkimuose priimtus neteisėtus nutarimus; 
 • Jūsų mokumo atkūrimo plane nustatyta tvarka disponuos Jums priklausančiu turtu ir depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšoms; 
 • atliks Jūsų mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams; 
 • tvarkys Jūsų gautų lėšų ir jų panaudojimo apskaitą; 
 • ne rečiau kaip kas 6 mėnesius šauks Jūsų kreditorių susirinkimus, kuriuose Jums ir kreditoriams bus pateikta informacija apie Jūsų bankroto proceso eigą; 
 • atstovaus Jums bylose, iškeltose iki Jūsų bankroto bylos iškėlimo, kuriose sprendžiama dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų Jūsų naudai; 
 • imsis priemonių išieškoti skolas iš Jūsų skolininkų; 
 • organizuos ir atliks kitas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytas procedūras.

Tuo atveju, jei Jums bankroto bylos iškėlimo dieną nuosavybės teise priklauso bankroto proceso metu numatomas parduoti nekilnojamasis ir (ar) kilnojamasis turtas, bankroto administravimo paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į su šio turto administravimu ir pardavimu susijusias papildomas bankroto administratoriaus funkcijas.


KONTAKTAI

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.: +370 616 21529

El. paštas  [email protected]