Su fizinio asmens bankroto procesu susijusios paslaugos

Mūsų tikslas - sudaryti sąlygas Jums pasinaudoti fizinio asmens bankroto proceso suteikiamomis galimybėmis, apsaugant tiek Jūsų, tiek Jūsų šeimos narių teises ir teisėtus interesus. Siekiant šio tikslo mes Jums siūlome: 
 • kvalifikuotus ir operatyvius atsakymus į visus Jums kylančius klausimus; 
 • Jūsų (ne)mokumo įvertinimą Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo ir aktualios teismų praktikos kontekste; 
 • Jūsų pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir kitų procesinių dokumentų rengimo paslaugas; 
 • mokumo atkūrimo plano projekto rengimo paslaugas; 
 • bankroto proceso administravimo paslaugas. 
Su mūsų teikiamų paslaugų kainomis galite susipažinti čia

Su juridinio asmens nemokumo procesu susijusios paslaugos

Mes Jums siūlome sekančias su juridinio asmens nemokumo procesu susijusias paslaugas:

 • kvalifikuotus ir operatyvius atsakymus į visus Jums kylančius klausimus; 
 • juridinio asmens finansinės padėties įvertinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir aktualios teismų praktikos kontekste; 
 • visų su juridinio asmens nemokumo procesu susijusių procesinių dokumentų rengimo paslaugas; 
 • juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo paslaugas; 
 • restruktūrizavimo proceso administravimo paslaugas; 
 • bankroto proceso administravimo paslaugas. 

KONTAKTAI

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.: +370 616 21529

El. paštas [email protected]