Kokia fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kaina?

Naudojantis advokato paslaugomis fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas gali kainuoti iki 2 000,00 Eur. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas naudojantis mūsų paslaugomis Jums kainuos nuo 400,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Detalią informaciją apie mūsų siūlomas paslaugas ir jų kainą rasite čia

Kiek laiko trunka fizinio asmens bankroto procesas?

Fizinio asmens bankroto procesas gali trukti iki 42 mėnesių, iš kurių 36 mėnesius trunka mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo stadija.

Bankrutuoti vienam(-ai) ar su sutuoktine (-iu)?

Bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams turintiems asmenims rekomenduojame bankrutuoti kartu. Bendras bankroto procesas sudarys sąlygas sutaupyti Jūsų lėšas, palengvins turto pardavimo ir kitas bankroto administravimo procedūras. 

Ar teismas iškels bankroto bylą jei neturiu oficialių pajamų?

Pajamų gavimas nėra būtina fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlyga, tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo, įvertins dėl kokių priežasčių negaunate pajamų ir kokius aktyvius veiksmus atliekate siekdamas jas gauti. Svarbu žinoti, kad sąmoningas savo finansinės padėties bloginimas yra viena iš nesąžiningo elgesio apraiškų. Teismui nustačius, kad pajamų negaunate sąmoningai, toks Jūsų elgesys bus laikomas nesąžiningu.

Jei negaliu gauti pajamų dėl sveikatos problemų?

Tuo atveju, jei pajamų negalite gauti dėl objektyvių priežasčių (sveikatos problemų ir kt.), apie tai būtina pranešti teismui, o vėlesnėse proceso stadijose bankroto administratoriui. Pajamų nebuvimas, esant tai pateisinančioms priežastims, negali būti priežastimi atsisakyti iškelti Jūsų bankroto bylą ar iškeltą bankroto bylą nutraukti.

Ar darbas užsienyje netruko bankrutuoti Lietuvoje?

Darbinė veikla užsienyje nėra kliūtis Jūsų bankroto procesui Lietuvoje, tačiau byloje atsiradęs užsienio elementas gali sąlygoti tam tikrus bankroto proceso ypatumus, susijusius su dokumentų vertimu į valstybinę kalbą ir kt.

Ar reikės kreditorių reikalavimus tenkinti iš dienpinigių?

Dienpinigius bankroto proceso metu skirti Jūsų kreditorių reikalavimų tenkinimui gali tekti tuo atveju, jei Jūs, prisiimdamas skolinius įsipareigojimus, savo finansinę padėtį siejote su dienpinigiais. Visais atvejais rekomenduojame teismui, o vėlesnėse bankroto proceso stadijose bankroto administratoriui, pateikti išsamią informaciją apie Jūsų gaunamus dienpinigius bei jų panaudojimą. 

Kaip vyks pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas?

Pareiškimo teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo rengimo metu Jums reikės mums pateikti mūsų nurodytą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus, kurių tikslus sąrašas bus sudarytas atsižvelgiant į Jūsų situacijos ypatumus. Mes Jums suteiksime pagalbą renkant mūsų nurodytą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus. 

Ar man reikės dalyvauti teismo posėdyje dėl bankroto bylos iškėlimo?

Teismo posėdyje turi dalyvauti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teikiantis asmuo ir (ar) jo įgaliotas atstovas. Gera žinia, kad dalyvavimas teismo posėdyje, kuriame sprendžiamas klausimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, nereikalauja specialių teisinių žinių ir paprastai apsiriboja atsakymu į kelis faktinio pobūdžio klausimus. Mums parengus Jūsų pareiškimą teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, visa Jūsų bankroto bylos iškėlimui būtina informacija bus aiškiai raštu išdėstyta šiame procesiniame dokumente. 

Ką turėsiu daryti teismui iškėlus bankroto bylą?

Teismui iškėlus fizinio asmens bankroto bylą bankroto procedūras organizuoja ir įgyvendina paskirtas bankroto administratorius. Nuo teismo nutarties iškelti Jūsų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos Jūs turėsite Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui skirti teismo nutartyje nurodytą sumą, kurią teismas nustatys atsižvelgdamas į pareiškime dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo pateikiamą Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui būtinų išlaidų sąmatą. Svarbu, jog po bankroto bylos iškėlimo pasikeitus bet kokios aplinkybėms, susijusioms su Jūsų turtine, šeimynine padėtimi ir kt., nedelsiant apie tai praneštumėte bankroto administratoriui, kuris įvertins, kokią įtaką tai gali turėti Jūsų bankroto procesui.

Kada sustabdomas priverstinis  išieškojimas ir turto pardavimas ?

Teismas ne vėliau kaip kitą dieną nuo pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos, išsiunčia pranešimą apie priimtą pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Išieškojimas ir turto pardavimas sustabdomas nuo minėto pranešimo gavimo dienos.

Kaip rengiamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas?

Bankroto proceso metu pareiga parengti mokumo atkūrimo planą tenka fiziniam asmeniui. Paskirtas bankroto administratorius fiziniam asmeniui gali suteikti pagalbą. Su  mokumo atkūrimo plano turinio reikalavimais ir rengimo procedūrą galite susipažinti čia.

Jei kreditoriai nepritars mokumo atkūrimo plano projektui?

Kreditorių nepritarimas fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektui praktikoje neretai pasitaikanti situacija. Tuo atveju, jei kreditoriai nepritars pirmąjam Jūsų mokumo atkūrimo plano projektui ir nurodys tokio nepritarimo priežastys (pastabas), turės būti parengtas ir kreditorių susirinkimui pateiktas patikslintas Jūsų mokumo atkūrimo plano projektas. Svarbu, jog patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas turi būti parengtas atsižvelgiant tik į teisėtas ir pagrįstas Jūsų kreditorių pastabas. Kreditoriams nepritarus patikslintam Jūsų mokumo atkūrimo plano projektui, patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas teikiamas tvirtinti teismui. Teismas gali patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo plao projektą net ir nesant kreditorių pritarimo. 

Ar bankroto proceso metu privalomi mokėjimai kreditoriams?

Bankroto proceso metu mokėjimai kreditoriams nėra privalomi, tačiau mokėjimų kreditoriams nevykdymas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėms, pvz.: Jūsų pajamų pakanka tik Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui ir bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui, o padidinti gaunamas pajamas negalite dėl sveikatos problemų ir (ar) kitų objektyvių priežasčių. 

Kada ir kaip bus parduodamas man priklausantis turtas?

Turto pardavimas Jūsų bankroto procese bus pradėtas įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Jūsų mokumo atkūrimo planą, išskyrus turtą, kuris yra vienintelis Jūsų ir Jūsų nepilnamečių vaikų (įvaikių) ir (arba) Jūsų globojamų asmenų gyvenamasis būstas. Pastarasis turtas gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo mokumo atkūrimo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Bankroto proceso metu turtą parduoda bankroto administratorius pagal mokumo atkūrimo plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Turto pradinę pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Su turto pardavimo tvarka galite išsamiau susipažinti čia.

Kaip užbaigiamas fizinio asmens bankroto procesas?

Fizinio asmens bankroto procesas baigiamas teismo nutartimi. Šia nutartimi taip pat nurašomos fizinio asmens bankroto proceso metu negrąžintos skolos. Atlikus paskutinius Jūsų mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams bankroto administratorius parengs Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį turėsite pasirašyti Jūs, bankroto administratorius ir Jūsų kreditorių susirinkimo pirmininkas. Tuo atveju, jei kreditorių susirinkimo pirmininkas atsisakys pasirašyti Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, teismas, įvertinęs tokio atsisakymo priežastis, priims nutartį užbaigti arba nutraukti Jūsų bankroto procesą.

Dėl atsakymų į kitus Jus dominančius klausimus prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais arba užpildant anketą, kurią rasite čia.

KONTAKTAI

Adresas Bokštų g. 8-18, Klaipėda

Tel.: +370 616 21529

El. paštas [email protected]