Kokia fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kaina?

Naudojantis advokato paslaugomis fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas gali kainuoti iki 2 000,00 Eur. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas naudojantis mūsų paslaugomis Jums kainuos 400,00 Eur, įskaitant visus privalomuosius mokesčius. Detalią informaciją apie mūsų siūlomas paslaugas ir jų kainą rasite čia

Kokia fizinio asmens bankroto proceso trukmė?

Fizinio asmens bankroto procesas gali trukti iki 42 mėnesių, iš kurių 36 mėnesius trunka mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo stadija. 

Bankrutuoti vienam(-ai) ar su sutuoktine (-iu)?

Bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams turintiems asmenims rekomenduojame bankrutuoti kartu. Bendras bankroto procesas sudarys sąlygas sutaupyti Jūsų lėšas, palengvins turto pardavimo ir kitas bankroto administravimo procedūras. 

Ar teismas iškels bankroto bylą jei neturiu oficialių pajamų?

Pajamų gavimas nėra būtina fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlyga, tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo, įvertins dėl kokių priežasčių negaunate pajamų ir kokius aktyvius veiksmus atliekate, kad jas gautumėte. Sąmoningas savo finansinės padėties bloginimas yra viena iš nesąžiningo elgesio apraiškų. Teismui nustačius, kad pajamų negaunate sąmoningai, toks Jūsų elgesys bus laikomas nesąžiningu ir bankroto byla Jums nebus iškelta.

Jei negaliu gauti pajamų dėl sveikatos problemų arba kitų priežasčių?

Tuo atveju, jei pajamų negalite gauti dėl objektyvių priežasčių (sveikatos problemų ir kt.), apie tai būtina pranešti teismui, o vėlesnėse proceso stadijose bankroto administratoriui. Pajamų negavimas, esant tai pateisinančioms priežastims, negali lemti teismo atsisakymo iškelti Jūsų bankroto bylą arba iškeltos bylos nutraukimo.

Ar darbas užsienyje netruko bankrutuoti Lietuvoje?

Darbinė veikla užsienyje nėra kliūtis Jūsų bankroto procesui Lietuvoje, tačiau byloje atsiradęs užsienio elementas gali sąlygoti tam tikrus bankroto proceso ypatumus, susijusius su dokumentų vertimu į valstybinę kalbą ir kt.

Ar reikės kreditorių reikalavimus tenkinti iš dienpinigių?

Dienpinigius bankroto proceso metu skirti Jūsų kreditorių reikalavimų tenkinimui gali tekti tuo atveju, jei Jūs, prisiimdamas įsipareigojimus, savo finansinę padėtį siejote su dienpinigiais. Visais atvejais rekomenduojame teismui, o vėlesnėse bankroto proceso stadijose bankroto administratoriui, pateikti išsamią informaciją apie Jūsų gaunamus dienpinigius bei jų panaudojimą. 

Kaip vyks pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas?

Pareiškimo teismui iškelti Jūsų bankroto bylą rengimo metu Jums reikės mums pateikti mūsų nurodytą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus, kurių tikslus sąrašas bus sudarytas atsižvelgiant į Jūsų situacijos ypatumus. Mes Jums suteiksime pagalbą renkant mūsų nurodytą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus. Jūsų pareiškimas iškelti bankroto bylą bus parengtas per 1 mėnesį, skaičiuojant nuo pranešimų kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntimo dienos. 

Ar man reikės dalyvauti teismo posėdyje dėl bankroto bylos iškėlimo?

Teismo posėdyje turi dalyvauti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teikiantis asmuo ir (ar) jo įgaliotas atstovas. Gera žinia, kad dalyvavimas teismo posėdyje, kuriame sprendžiamas klausimas dėl Jūsų bankroto bylos iškėlimo, nereikalaus specialių teisinių žinių. Mums parengus Jūsų pareiškimą iškelti bankroto bylą, visa Jūsų bankroto bylos iškėlimui būtina informacija bus aiškiai raštu išdėstyta šiame procesiniame dokumente. 

Ką turėsiu daryti teismui iškėlus bankroto bylą?

Teismui iškėlus Jūsų bankroto bylą bankroto procedūras organizuoja ir įgyvendina paskirtas bankroto administratorius. Nuo teismo nutarties iškelti Jūsų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos Jūs turėsite Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui skirti teismo nutartyje nurodytą sumą, kurią teismas nustatys atsižvelgdamas į pareiškime iškelti bankroto bylą pateiktą Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui būtinų išlaidų sąmatą. Svarbu, jog po bankroto bylos iškėlimo pasikeitus bet kokioms aplinkybėms, susijusioms su Jūsų turtine, šeimynine padėtimi ir kt., nedelsiant apie tai praneštumėte bankroto administratoriui, kuris įvertins, kokią įtaką tai gali turėti Jūsų bankroto procesui.

Kada sustabdomas priverstinis  išieškojimas ir turto pardavimas ?

Teismas ne vėliau kaip kitą dieną nuo pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme dienos antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra Jūsų sąskaitos, išsiunčia pranešimą apie priimtą pareiškimą iškelti bankroto bylą. Išieškojimas ir turto pardavimas sustabdomas nuo minėto pranešimo gavimo dienos.

Kaip rengiamas mokumo atkūrimo planas?

Bankroto proceso metu pareiga parengti mokumo atkūrimo planą teks Jums. Paskirtas bankroto administratorius fiziniam asmeniui gali suteikti pagalbą. Su  mokumo atkūrimo plano turinio reikalavimais ir rengimo ir tvirtinimo procedūrą galite susipažinti čia.

Jei kreditoriai nepritars mokumo atkūrimo plano projektui?

Kreditorių nepritarimas Jūsų mokumo atkūrimo plano projektui praktikoje neretai pasitaikanti situacija. Tuo atveju, jei kreditoriai nepritars pirmąjam Jūsų mokumo atkūrimo plano projektui ir nurodys tokio nepritarimo priežastis (pastabas), Jūs turėsite parengti ir kreditorių susirinkimui pateikti patikslintą Jūsų mokumo atkūrimo plano projektą. Svarbu, jog patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas turi būti parengtas atsižvelgiant tik į teisėtas ir pagrįstas Jūsų kreditorių pastabas. Kreditoriams nepritarus patikslintam Jūsų mokumo atkūrimo plano projektui, patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas teikiamas tvirtinti teismui. Teismas gali patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą net ir nesant kreditorių pritarimo. 

Ar bankroto proceso metu privalomi mokėjimai kreditoriams?

Bankroto proceso metu mokėjimai kreditoriams nėra privalomi, tačiau mokėjimų kreditoriams nevykdymas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėms, pvz.: Jūsų pajamų pakanka tik Jūsų ir (ar) Jūsų išlaikomų asmenų būtinųjų poreikių tenkinimui ir bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui, o padidinti gaunamas pajamas negalite dėl sveikatos problemų ir (ar) kitų objektyvių priežasčių. 

Kada ir kaip bus parduodamas man priklausantis turtas?

Turto pardavimas Jūsų bankroto procese bus pradėtas įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Jūsų mokumo atkūrimo planą, išskyrus turtą, kuris yra vienintelis Jūsų ir Jūsų nepilnamečių vaikų (įvaikių) ir (arba) Jūsų globojamų asmenų gyvenamasis būstas. Pastarasis turtas gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo mokumo atkūrimo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Bankroto proceso metu turtą parduoda bankroto administratorius pagal mokumo atkūrimo plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Turto pradinę pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Su turto pardavimo tvarka galite išsamiau susipažinti čia.

Kaip užbaigiamas bankroto procesas?

Bankroto procesas baigiamas teismo nutartimi. Šia nutartimi taip pat bus nurašomos bankroto proceso metu negrąžintos Jūsų skolos. Atlikus paskutinius Jūsų mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams bankroto administratorius parengs Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį turėsite pasirašyti Jūs, bankroto administratorius ir Jūsų kreditorių susirinkimo pirmininkas. Tuo atveju, jei kreditorių susirinkimo pirmininkas atsisakys pasirašyti Jūsų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, teismas, įvertinęs tokio atsisakymo priežastis, priims nutartį užbaigti arba nutraukti Jūsų bankroto procesą.

Ženkite pirmą žingsnį

Atėjo metas permainoms. Susisiekite su mumis telefono numeriu +370 616 21529 arba užpildykite anketą ir mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją visais su fizinio asmens bankroto procesu susijusiais klausimais, aptarsime galimus Jūsų bankroto proceso ypatumus, sudarysime aiškų veiksmų planą, kuris Jums leis bankroto procesą pradėti užtikrintai.

 Susisiekime